INRICHTINGSPLAN GEMEENTE ROTTERDAM

Maashaven Noordzijde – Brede Hilledijk


De komende jaren worden er ruim 1000 woningen gerealiseerd op Katendrecht. Aan de Maashaven Noordzijde is al gestart met de bouwwerkzaamheden voor de projecten Cobana en de Groene Kaap. De gemeente zorgt voor de inrichting van de openbare ruimte rondom de nieuwbouw.

In het voorjaar van 2018 is gestart met de voorbereidingen voor de openbare ruimte rondom de nieuwbouwlocatie. Het Programma van Eisen (PvE) is gereed en definitief vastgesteld. In het PvE zijn de volgende randvoorwaarden opgenomen:

–        gemeentelijke richtlijnen en budgetten voor inrichting en onderhoud;

–        de wensen en ideeën van bewoners;

–        het advies van externe partijen;

–        het advies van de wijkraad Feijenoord.

In de zomer van 2018 gaat het ontwerpteam aan de slag en maakt met het PvE als leidraad,  een voorlopig ontwerp voor het Inrichtingsplan. Daarin worden alle opmerkingen uit het PvE afgewogen en zo mogelijk verwerkt in de ontwerptekening. Als het ontwerp uitgewerkt is nodigen wij u opnieuw uit om een reactie te geven op dit voorlopig ontwerp. De verwachting is dat wij u rond november dus opnieuw willen vragen om een reactie te geven op het voorlopig ontwerp.

Rotterdam Onderweg

Ben je benieuwd welke wegwerkzaamheden er de komende tijd plaatsvinden? Kijk dan op de website Rotterdam Onderweg voor de actuele verkeersinformatie.

 

rotterdamonderweg.nl

Please use two fingers to pan and zoom the map.